Vid skolor och universitet

Kyrkans studentarbetare stöder studerande och personal. Studentarbetarna finns till för alla på skolorna och universiteten, oavsett livsåskådning.

De präster, ungdomsarbetsledare och diakoner som jobbar som skol- och studentarbetare är proffs på andligt och psykiskt välmående. Många studentarbetare är också utbildade arbetshandledare.

Med studentprästen eller någon annan av kyrkans anställda går det att diskutera studier, jobb, relationer, tro och religion, eller vilka som helst andra frågor som känns viktiga. Studentarbetarna erbjuder konfidentiellt samtalsstöd med låg tröskel och strävar alltid efter att skapa en trygg miljö. Samtalshjälpen är kostnadsfri och inga anteckningar sparas från samtalen.

I studentarbetarnas jobb ingår också bland annat att leda olika grupper, hålla utbildningar, arbetshandledning, andlig vägledning och krisarbete. En studentpräst kan precis som vilken som helst präst förrätta vigslar, dop och begravningar.

Kyrkans arbete vid skolor och universitet kan omfatta:

 • stöd för välbefinnande i studierna/på arbetsplatsen
 • klassrumsbesök och teambuilding
 • konfidentiella samtal
 • diakontjänster
 • stöd i krissituationer
 • andlig vägledning
 • relationsrådgivning
 • kyrkliga förrättningar, evenemang och fester
 • konfirmandundervisning för vuxna
 • anordnande av tysta retreater
 • arbetshandledning

Stöd och gemenskap på studieorten

Mer information om vilket stöd kyrkan erbjuder dig som är studerande och kontaktuppgifter till studentprästerna.

Stöd och gemenskap på studieorten
Tillbaka till toppen