Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan arki on monikulttuurista

lähetystyöntekijä ja pöytä täynnä käsitöitä

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja tuntee eri kulttuureita ja vahvistaa seurakunnan kansainvälistä toimintaa ja lähetystyötä. Hän järjestää tapahtumia, kertoo kirkon maailmanlaajuisesta työstä eri ikäryhmille esim. vierailemalla päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisten ryhmien kokoontumisissa ja on yhteistyössä erityisesti kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöjen kanssa. Vaikka työ on paikallista, työn sisällöt ovat globaaleja. Työssä tarvitaan asiantuntemusta erilaisista katsomuksista, uskonnoista sekä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Koulutus

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tai lähetyssihteerin virkaan kelpoistutaan kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 178 mukaisesti

  • liittämällä diakonian tai nuorisotyönohjaajan viran haltijan kelpoisuuden tuottavaan ammattikorkeakoulututkintoon lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opinnot (8 op). Opinnot voi suorittaa myös kyseisen ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
  • suorittamalla muu soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä kansainvälisen työn erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja järjestävät:

Lue lisää Evl.fi/plus-palvelussa

Tutkintopäätökset

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan ydinosaamiskuvaus

Takaisin sivun alkuun