Kyrkans pensionsfond - KER


Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Det strategiska målet för placeringsverksamheten är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet och beaktar i alla sina placeringar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Pensionsfondens placeringsportfölj 31.3.2019:

  • Fondens storlek 1 567,7 milj. euro
  • Avkastning YTD 2019 +6,8 %
  • Genomsnittlig årsavkastning sedan verksamheten inleddes (1991) +7,9 %

 

Pensionsfondens årsavkastningar 2015-2018:

 

Medlemsskap