Kirkon eläkerahasto

Kirkon eläkerahasto turvaa kirkon työntekijöiden eläkkeitä

Kirkon eläkerahasto (KER) toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. KER vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

KERin sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Kirkon Eläkerahaston verkkosivut

Kirkon Eläkerahasto

Kirkon eläkerahaston verkkosivut

Takaisin sivun alkuun