Dataskyddsbeskrivning för respons på webbplatsen evl.fi

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1
kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 34609 041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används när kundresponsen på webbplatsen evl.fi analyseras.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja attge respons från en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

4. Vilka personuppgifter behandlar Kyrkostyrelsen?

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är besökare på evl.fi.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Besökarna.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med tanke på responsanalysen.

7. Vart lämnas uppgifterna ut?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den re-gistrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begrän-sar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).

10. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Tillbaka till toppen