Dataskyddsbeskrivning för administrering av wordpress-webbplatser

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1
kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050 34609 041
lari.lohikoski(at)evl.fi

Registrets namn

Administrering av wordpress-webbplatser

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Med hjälp av uppgifterna kan personerna logga in på WordPress-webbplatser för att producera och redigera innehåll. Uppgifterna används för användarhantering och för att möjliggöra administrering av Evangelisk-lutherska kyrkans Worldpress-webbplatser. Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.2.2018 är den rättsliga grunden artikel 6.1 (a, f) i dataskyddsförordningen, den personuppgiftsansvariges berättigade intresse baserat på den registrerades ställning som kyrkligt anställd eller samtycke av en annan administratör.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja lämnar sina uppgifter till Kyrkostyrelsen.

4. Vilka personuppgifter behandlar Kyrkostyrelsen?

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är medarbetare som administrerar WordPresswebbplatser. Datainnehållet utgörs av namnet och e-postadressen. Alternativt kan personuppgifterna även förses med till exempel foto, webbplatsadress eller adress till sidor i sociala medier. På de flesta webbplatser av bloggkaraktär ingår fotografi.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Uppgifterna fås som regel genom en förfrågan per e-post till Kyrkostyrelsens avdelningar eller när användaren själv lämnar uppgifterna via webbplatsens administration.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas så länge personen administrerar WordPress-sidor.

7. Vart lämnas uppgifterna ut?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Tillbaka till toppen