Oppilaitoksissa ja kouluissa

https://www.youtube.com/watch?v=6d3Fxlln2wA

Oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena

Keskeinen osa kirkon oppilaitostyöntekijöiden työtä on keskusteluavun tarjoaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Heidän kanssaan voi keskustella ja he kulkevat kaikkien rinnalla, maailmankatsomuksesta riippumatta. Papit, nuorisotyön ohjaajat ja diakonit, jotka työskentelevät kirkon oppilaitostyöntekijöinä ovat henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin ammattilaisia, ja he toimivat osana oppilaitosten hyvinvointiverkostoa. Päätoimisia oppilaitostyöntekijöitä on kirkossa noin 60, ja lisäksi monen työntekijän toimenkuvaan kuuluu osana muuta toimenkuvaa yhteistyö oppilaitosten kanssa.  

Kirkko haluaa tukea oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä, sekä tukea ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa. 

Keskusteluapua opiskelijoille ja henkilökunnalle

Oppilaitospapin tai muun kirkon työntekijän kanssa voi tulla juttelemaan opintoihin, työhön, ihmissuhteisiin, elämänkatsomukseen tai mihin tahansa oman elämän tärkeään asiaan liittyen.

Monilla oppilaitostyöntekijöillä on myös työnohjaajan koulutus. Kirkon oppilaitostyöntekijät tarjoavat luottamuksellista, matalan kynnyksen keskusteluapua opiskelijoille ja henkilökunnalle katsomukseen katsomatta pyrkien aina tarjoamaan turvallisen tilan. Keskusteluavun ohjaavina periaatteina on luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus. Keskusteluapu on maksutonta eikä tapaamisista tehdä kirjauksia. 

Keskusteluavun lisäksi erilaiset elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät pienryhmät, koulutukset, työnohjaus, hengellinen ohjaus, kriisityö, oppitunnit ja uusien opiskelijoiden ryhmäytykset kuuluvat kirkon oppilaitostyöntekijöiden työhön. Voit pyytää oppilaitospappia toimittamaan avioliittoon vihkimisen, kasteen tai hautaan siunaamisen. Myös aikuisrippikoulun voi käydä oppilaitostyöntekijän ohjauksessa. 

Kirkon työ oppilaitoksissa ja kouluissa voi olla muun muassa seuraavanlaista:

  • Opiskelu- ja työhyvinvoinnin tukemista

  • Luokkavierailuja ja ryhmäyttämistä

  • Luottamuksellisia keskusteluja

  • Oppilaitosdiakonin palveluja

  • Kriisiapua

  • Hengellistä matkakumppanuutta

  • Parisuhdeneuvontaa

  • Kirkolliset toimituksia, tilaisuuksia ja juhlia

  • Aikuisrippikouluja

  • Hiljaisuuden retriittien järjestämistä

 • Työnohjausta henkilökunnalle

Ota yhteyttä oman paikkakunnan opiskelijatyöntekijään. Listaus paikkakunnittain alla.

Opiskelija, olemme sinua varten!

Tässä alla listauksena kaupungit, joissa on opiskelijapappi tai opiskelijatyöntekijöitä. Klikkaa kaupungin nimeä, niin pääset katsomaan tarkemmat tiedot kaupunkikohtaisesti.

Espoo 

Helsinki 

Hämeenlinna 

Joensuu 

Kajaani 

Kotka 

Kouvola 

Kuortane – liikuntapappi

Lahti

Lappeenranta  

Mikkeli

Oulu

Pori

Porvoo

Rovaniemi

Salo

Savonlinna

Seinäjoki

Sääksmäki

Tampere

Turku

Vaasa

Vantaa

Katso alta video oppilaitosyhteistyöstä Sastamalassa. Oppilaitospappien ja -työntekijöiden kanssa saa ja voi puhua mistä vain. Ei tarvitse vain puhua Jumalasta!

 

Katso ja kuuntele kokemus opiskelijan näkökulmasta hänen juteltuaan oppilaitospapin kanssa. oppilaitospappi on toiminut henkisen hyvinvoinnin turvaajana ja takaajana.

 

Takaisin sivun alkuun