Kirkko työllistää monien alojen ammattilaisia

Toimenkuvien kirjo on laaja hallinnon ja talouden hoidosta aina viestinnän, tietotekniikan, kiinteistönhoidon ja hautausmaiden ylläpidon tehtäviin. Näihin tehtäviin hakeudutaan samalla koulutuksella kuin vastaaviin tehtäviin muillakin sektoreilla.

Kelpoisuus kirkon muihin kuin hengellisen työn tehtäviin määräytyy tehtävän sisällön perusteella. Näissä tehtävissä ei edellytetä teologisia ja kirkon työhön liittyviä opintoja, mutta kirkon ja seurakuntatyön tuntemus voidaan usein katsoa eduksi työhön valittaessa.

Kirkon tehtävissä toimii mm. kauppa- ja hallintotieteiden maistereita, tradenomeja, datanomeja, merkonomeja, rakennusinsinöörejä ja hortonomeja. Etenkin suurimmissa seurakunnissa ja kirkon keskushallinnon tehtävissä toimii myös juristeja.

Puutarha- ja hautausmaatyöntekijän työhön kuuluvat hautausmaiden ja viheralueiden hoitotyöt. Esimerkiksi nurmikonajo, kastelu, käytävien puhtaanapito, uusien nurmikoiden ja istutusten perustaminen sekä hautojen hoitaminen. Näihin liittyy usein koneilla tehtäviä töitä sekä koneiden huoltoa.

Seurakuntaemäntä suunnittelee seurakunnan tapahtumien ruokapalvelut ja tekee ruokatarvikkeiden hankinnat. Keittiötyöntekijä valmistaa tarjoiluja seurakunnan eri tilanteisiin.

Seurakuntamestarin/erityisammattimiehen tehtävät liittyvät kiinteistönhoitoon. Siihen kuuluu erilaisia huolto- ja kunnostustöitä, esimerkiksi korjauksia, kiinteistön kunnon seurantaa ja siivoustyötä.  Ulkoalueiden huoltotöihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, nurmikkoalueiden sekä hautausmaiden hoitotyöt.

Talouspäällikkö seuraa ja kehittää seurakunnan taloutta ja hallintoa. Talouspäällikkö vastaa talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta, taloussuunnittelusta, kustannuslaskennasta sekä hankinnoista.

Toimistosihteerin/kanslistin keskeinen tehtävä on asiakaspalvelu. Hän hoitaa esimerkiksi kasteeseen, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen liittyviä varauksia sekä väestörekisteriasioita. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu monenlaisia hallinnollisia tehtäviä.

Seurakunnan viestintää hoitavilla on eri seurakunnissa erilaisia tehtävänimikkeitä, kuten esimerkiksi viestintäasiantuntija, tiedottaja tai verkkotiedottaja. Hän välittää tietoa seurakunnasta ja sen toiminnasta seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja medialle. Useissa seurakunnissa viestintää hoidetaan osana muuta tehtävänkuvaa.

Viestijä tuottaa ja päivittää verkkosivusisältöjä, hoitaa mediayhteyksiä, kirjoittaa mediatiedotteita ja verkkouutisia sekä esimerkiksi kokoaa uutiskirjeitä, tekee esitteitä ja ilmoituksia. Hänen vastuullaan on yleensä myös seurakunnan sosiaalisen median kanavat. Viestijä huolehtii myös seurakunnan sisäisestä tiedonkulusta. Hän hoitaa myös lakisääteisen viestimisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päätöksistä. Tehtäviin voi kuulua myös valokuvausta, videoiden tekemistä tai taittotyötä.

Viestijöillä koulutustaustat vaihtelevat. Viestintää voi opiskella pää- ja sivuaineena yliopistoissa sekä avoimessa korkeakoulussa. Viestinnän ja media-alan osaamista voi hankkia suorittamalla toisen asteen ammatillisia tutkintoja tai niiden tutkinnon osia. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa esimerkiksi kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, medianomi (AMK).

Kirkon viestijöiden palkka- ja työsuhdeopas (päivitetty 2021)  

Takaisin sivun alkuun