Lähetystyössä on kyse uutisesta

Lähetystyön tehtävänä on välittää Jumalan armoa ja rakkautta kokonaisvaltaisesti. Tässä tärkeänä osana on kertomus Jeesuksesta ja hänen merkityksestään eli ilosanomasta, uutisesta.

Erityisenä haasteena on kautta aikojen ollut se, että löydetään oikeat sanat ja ilmaisut tämän uutisen kertomiseen.

Evankeliumi onkin välitettävä niillä kielillä, symboleilla ja kuvilla, jotka ovat merkityksellisiä kussakin ajassa ja paikassa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat, mieleltään tai hengeltään vajavaiset sekä kielellisesti kehittymättömät voivat ottaa evankeliumin vastaan omana itsenään.

Epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin voi vaikuttaa

Tämän kertomisen kokonaisvaltaisuus on alusta saakka tarkoittanut myös toimintaa: on luotu kirjakieliä, käännetty Raamattua kyseisille kielille, opetettu lukemaan ja opetettu opettamaan.

Sairaista ja heikoimmista huolehtiminen on ollut ja yhä on oleellinen osa lähetystyön arkea, unohtamatta vaikuttamistoimintaa, jossa pyritään muuttamaan yhdessä ihmisten kanssa heitä sitovia rakenteita ja käytänteitä.

Tällöin nojaamme esimerkiksi ihmisoikeusajatteluun ja oikeusperustaisuuteen. Näistä voi tarkemmin lukea vaikkapa kirkkoliittojen  tai sopimusjärjestöjen sivuilta.

Tavoitteena on poistaa köyhyyttä ja epävakautta

 Maailman väestöstä yli miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle euron päivätulolla. Köyhyys periytyy voimakkaasti sukupolvelta toiselle ja saa aikaan ihmisten eriarvoisuutta. Ilmastonmuutos ja erilaiset konfliktit lisäävät köyhyyttä ja epävarmuutta. 

Naiset tanssivat auringonpaisteessa Afrikassa.
Jumalanpalvelus alkaa reippaalla laululla Busongon kylän liepeillä, Tansaniassa. Kuva: Sari Lehtelä

Voimme kuitenkin yhdessä vähentää köyhyyttä. Esimerkiksi naiset vastaavat monissa kulttuureissa perheen ja kodin hoitamisesta, mutta heillä kuluu paljon aikaa veden ja polttopuiden keräämiseen. Jos helpotamme naisten elämää, heille jää enemmän aikaa vaikkapa kouluttautua tai hankkia lisätuloja.

Epävakaat olot ovat suotuisaa kasvualustaa väkivallalle ja rikollisuudelle. Kehitysmaita vaivaa usein nuorisotyöttömyys, ja siksi nuoret helposti ajautuvat mukaan ääriliikkeiden toimintaan. Syyt ovat uskonnollisia, ideologisia tai taloudellisia.

Kirkko ponnistelee yhteiskunnallisten jännitteiden vähentämiseksi. Se voi vaikuttaa asenteisiin lisäämällä vuoropuhelua ja ymmärrystä – myös kansainvälisesti järjestöjensä kautta. 

Tavoitteena on  ei vain rauha, vaan oikeudenmukainen rauha, jossa kaikki saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja yhteisönsä elämään.

Osallistu kirkon tai seurakuntasi toimintaan

Takaisin sivun alkuun