Tilastotietoa

Kirkon tilastot kertovat toimintamme monipuolisiuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kirkon tilastot tarjoavat tietoa siitä, miten kirkko näkyy ja toimii yhteiskunnassamme.

Kirkko tilastoi jäsenmääränsä. Noin 3,6 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2023. Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 65,1 %:lla suomalaisista. Myös kirkon jäseneksi kastettujen lasten määrä, kirkollisten avioliittojen määrä sekä hautaan siunattujen määrä tilastoidaan.

Seurakunnat keräävät tilastoja seurakuntatyöstä, lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä, diakoniatyöstä sekä lähetystyöstä. Tilastoista selviää myös, paljonko kirkko käyttää vuosittain varoja erilaisten tehtäviensä hoitoon. Kirkko tilastoi myös esimerkiksi perhejuhlien ja kirkon henkilöstön määrää.

Vuonna 2023 evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 354 seurakuntaa. 

Takaisin sivun alkuun