Kirkollisvero

Mitä kirkollisverolla saa?

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkollisveroa maksetaan oman asuinkunnan ja -alueen seurakunnalle. Veron suuruus määräytyy seurakunnan tuloveroprosentin mukaan. Seurakunnasta riippuen kirkollisvero on 1-2 prosenttiyksikköä.

Ulkomaille muuttaneet kirkon jäsenet ovat poissaolevia jäseniä entisessä kotiseurakunnassaan. He eivät pääsääntöisesti maksa kirkollisveroa, mikäli he eivät ole yleisesti verovelvollisia Suomeen tai saa tuloja Suomesta.

Kirkko korvaa valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut.

Paljonko maksan kirkollisveroa?

Keskiverto ansiotuloja saava luterilaisen kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa 356 euroa vuodessa (vuoden 2021 tilanne). Mikäli kaikki kirkon jäsenet huomioidaan, kirkollisvero-osuuden keskiarvo vuodessa on 247 euroa/jäsen (vuonna 2021).

Mikäli olet uusi kirkkoon liittyjä, kirkollisveron maksu käynnistyy vasta liittymistä seuraavana vuonna.

1.1.2023 toteutunut sote-uudistus (jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille) vaikuttaa joidenkin seurakuntien kirkollisveron määrään. Verotuksen painopisteen siirtyessä valtiolle ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, johon kohdistuu uudistuksen myötä aiempaa vähemmän vähennyksiä. Näin ollen samalla kirkollisveroprosentilla verotulot kasvavat.

Monet seurakunnat ovat alentaneet veroprosenttia vuodelle 2023, jolloin kirkollisvero ei nouse. Monessa, etenkin pienissä ja taloudeltaan epävakaisemmissa seurakunnissa, joilla on ollut painetta nostaa veroprosenttia, alennusta ei ole tehty. Päätöksen kirkollisveroprosentin suuruudesta tekee jokaisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto.

Kirkollisverotuotot jakautuvat laajasti monien hyödyksi

Seurakuntien ammattitaitoiset työntekijät elävät mukana ihmisen ilossa ja surussa. Kirkollisverotuotolla seurakunnat hoitavat perustyötään. Kirkollisverotuotoista hyötyy seurakuntien eri palvelujen kautta laaja joukko.

Esimerkiksi:

  • Seurakuntien perustyötä ovat sunnuntaiset jumalanpalvelukset ja messut.
  • Seurakuntien työntekijät toimivat kuntatyöntekijöiden rinnalla lapsi- ja nuorisotyössä sekä perhetyössä.
  • Kirkon diakoniatyöntekijät auttavat heitä, joilla on vaikeaa. Kirkon diakonia tekee yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa.
  • Seurakunnat ovat mukana järjestämässä perhejuhlia.

Kirkon jäsenyydellä on merkitystä

Vaikka et itse tällä hetkellä tuntisi tarvitsevasi kirkon tai paikallisen seurakunnan apua, maksamallasi kirkollisverolla on merkitystä. Olet omalta osaltasi mukana tukemassa seurakuntien ruohonjuuritason työtä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi.

Takaisin sivun alkuun