Hyppää sisältöön

Kyrkan som arbetsplats

Listade yrkestitlar: kantor, kyrkvaktmästare, familjerådgivare, jurist, sjukhuspräst, datanom m.m.

Välkommen att arbeta i kyrkan!

En hurudan arbetsgivare är kyrkan? Hurudan utbildning behöver man för att kunna arbeta i kyrkan? Vem får arbeta i kyrkan? Kan man göra civiltjänstgöring eller praktik i församlingen? Kan jag komma på prao eller sommarjobba i församlingen?

I kyrkan arbetar cirka 20 000 personer ur olika yrkeskategorier. De jobbar med andligt arbete och med bland annat ekonomi, förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel.

Kyrkan erbjuder också många möjligheter att genomföra civiltjänstgöring, praktik- och praoperioder. Varje år sommarjobbar cirka femtusen unga inom kyrkan.