Hyppää sisältöön

Cirkulär 2010-2020

 

Cirkulär A7/2020 18.8.2020

Tidpunkten och arrangemanget för förtroendemannautbildningen har ändrats

Cirkulär A6/2020 1.7.2020

Ändring av tidpunkten/formen för förtroendemannautbildningar

Cirkulär A5/2020 18.6.2020

Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A4/2020 10.6.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022

  1. Allmänt
  2. Lönejusteringar 1.8.2020 och 1.5.2021
  3. Förkortning av arbetstiden från och med 1.1.2021 (timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet slopas)
  4. Nya avtalsbestämmelser som gäller tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid
  5. Vissa andra textändringar

Cirkulär A3/2020 9.3.2020

Kyrkans avtalsparters gemensamma anvisningar för ställningen för tjänsteinnehavare i andligt arbete när arbetstidslagen tillämpas från och med 1.4.2020

Cirkulär A2/2020 14.2.2020

  1. Avtal om grupplivförsäkring 2020
  2. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A1/2020 7.1.2020

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2020