Hyppää sisältöön

Sommarjobb för unga

Personer under 18 år är enligt lagstiftningen unga arbetstagare. De får inte göra precis samma arbete på samma villkor som vuxna. Innan man anställer unga finns det anledning för arbetsgivaren att utreda hurdant arbete unga arbetstagare kan utföra och på vilka villkor. Lagen innehåller bestämmelser bland annat om förutsättningarna för anställning av unga arbetstagare, ordinarie arbetstid och maximal arbetstid, förläggningen av arbetstider och vilotider, säkerheten i arbetet och hälsoaspekter, arbetsgivarens handledning och skyldighet att ge undervisning samt ordnande av hälsoundersökning. 

 

För unga arbetstagare gäller bland annat följande bestämmelser:

Ytterligare information om vad som gäller för unga personers sommararbete finns bland annat på Arbetarskyddsförvaltningens webbplatsÖppna länk i ny flik.

Arbetsavtal

För att unga ska få en bra start i arbetslivet och få en äkta och korrekt bild av arbetslivets spelregler ska arbetsgivaren se till att de unga erbjuds arbete som motsvarar deras ålder och kunnande och att de liksom alla andra bemöts som fullvärdiga medlemmar av arbetsgemenskapen. Arbetsavtalet ska göras upp skriftligt och efter arbetets slut ska den unga få ett arbetsintyg.

Introduktion

Arbetsgivaren ska också sköta introduktionen av den nya unga arbetstagaren. Introduktionen är viktig också vid korta anställningar. Introduktionen av en enskild sommaranställd ligger på chefens ansvar. Andra anställda på arbetsplatsen kan delta i introduktionen enligt behov. Var och en på arbetsplatsen ska ta ansvar för sitt agerande så att den unga får en god bild av arbetsplatsen. Vid introduktionen kan man använda sig av Kyrkostyrelsens introduktionsguide och Arbetarskyddscentralens introduktionsmaterial.

Anställning av unga sommararbetare