Hyppää sisältöön

Söckenhelger vid semesterberäkning

 

Hur söckenhelger påverkar beräkningen av semester för tjänsteinnehavare i andligt arbete

Kaplanen har anhållit om semester 27.12.2016–8.1.2017 (måndag 26.12.2016 är kaplanens arbetsdag). Hur många semesterdagar förbrukas under denna period? Servicecentralens system (Populus) meddelar att antalet förbrukade semesterdagar är 9, men enligt min uppfattning är antalet dagar färre.

Svar:

Semestern börjar alltså tisdag 27.12.2016 och slutar söndag 8.1.2017. Under denna period ingår i den senare veckan en söckenhelg som förkortar arbetstiden och som inte förbrukar semesterdagar: trettondagen (nyårsdagen söndag minskar inte antalet semesterförbrukande dagar när den infaller på ett veckoslut).

Hur många semesterdagar som förbrukas under den aktuella perioden beror på kaplanens regelbundna lediga dagar. De förbrukar ju inga semesterdagar. Om de lediga dagarna t.ex. är tisdag–onsdag, infaller de under båda veckorna inom semestern, varpå semesterdagar förbrukas enligt följande:

  • vecka 52 tisdag–söndag, 4 semesterdagar förbrukas
  • vecka 1 måndag–söndag, på grund av trettondagen förbrukas 4 semesterdagar (oberoende av vilka dagar som är kaplanens lediga dagar).

Det går att sluta sig till antalet semesterdagar som förbrukas under semestern också vecka 1, även om du inte berättat hur kaplanens lediga dagar infaller. Eftersom kaplanen arbetar måndag 26.12 (annandag jul), måste de båda lediga dagarna vecka 51 infalla under semestern. Således förbrukas i enlighet med det som står ovan 4 semesterdagar för denna vecka och 4 dagar för vecka 1.

Är alla era inställningar i servicecentralens system korrekta? Enligt min erfarenhet beräknar servicecentralens Populus-system förbrukningen av semesterdagar rätt. Kan det t.ex. vara så att måndag har antecknats som kaplanens regelbundna lediga dag i systemet, men att den lediga dagen i samband med julen har flyttats till en annan dag? Om inställningen för lediga dagar inte har ändras, räknar servicecentralen att 5 semesterdagar förbrukas vecka 52 (måndag ledig dag) och får som slutsumma 9 semesterdagar.


En ungdomsarbetsledare har på grund av en semesterresa anhållit om semester på så sätt att semestern skulle börja annandag påsk på måndag och pågå fram till nästa veckas tisdag. Semesterflyget avgår på måndag. Ungdomsarbetsledarens regelbundna lediga dagar är lördag–söndag. Kan semester beviljas på detta sätt?

Svar:

Rekommendationen för tjänsteinnehavare i andligt arbete är att semestern inte ska inledas eller avslutas på en söckenhelgdag som infaller mellan måndag och fredag. För personer med arbetstid räknas de som dagar som förkortar arbetstiden. För tjänsteinnehavare i andligt arbete är söckenhelgerna emellertid normala arbetsdagar och de minskar inte tjänsteinnehavarens arbetsplikt. Därför gäller för dem huvudregeln att söckenhelger inte placeras i början eller slutet av semestern. Om de däremot infaller under semesterperioden kan söckenhelgerna ingå i semestern och förbrukar då inte semesterdagar.

Arbetsgivaren fattar beslut om tidpunkten för semestern. Därför är det i enstaka motiverade undantagsfall möjligt att enligt prövning bevilja semester som börjar eller slutar också på en söckenhelg. I det aktuella fallet kan den praktiska omständigheten i anslutning till semestern, dvs. att semesterflyget avgår på måndagen, enligt arbetsgivarens övervägande vara en sådan motiverad orsak. Om semestern beviljas så att den börjar på måndag, inverkar det inte på antalet förbrukade semesterdagar. Beviljad på detta sätt skulle semesterperioden den första fulla veckan förbruka 4 semesterdagar och den andra veckan 2 semesterdagar (måndag–tisdag), dvs. sammanlagt 6 semesterdagar.