Hyppää sisältöön

Löneombudets uppgifter

Löneombudet är kontaktperson mellan Kyrkans arbetsmarknadsverk och församlingen. Löneombudet har bland annat till uppgift att se till att tjänste- och arbetskollektivavtalen tillämpas korrekt och i församlingens intresse.

Till löneombud i församlingen utses vanligen ekonomichefen eller någon annan tjänsteinnehavare inom ekonomiförvaltningen till vars uppgifter hör att sköta församlingens personalärenden.

Direktiv för församlingens löneombud

Det här formuläret är inte tillgängligt eller har inte publicerats.