Hyppää sisältöön

Aktuellt

 

Bildspelet från Teams-infon om förhandlingarna om justeringspotten

17.4.2024

Som komplettering till cirkulären 1/2024 och 2/2024 har vi publicerat det bildspel som presenterades under informationsmötet om förhandlingarna om justeringspotten.

Bildspel från informationsmötet

Preciseringar angående förhandlingarna om den lokala justeringspotten

11.4.2024

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer har fått förfrågningar från församlingarna angående löntagarnas representanter i förhandlingarna om justeringspotten i det allmänna lönesystemet. I cirkulär 2/2024 preciseras anvisningarna om hur förhandlingarna ska föras.

Cirkulär 2/2024

Teamsinfo om förhandlingarna om justeringspotten

27.3.2024

Kyrkans arbetsmarknadsverk ordnar ett informationsmöte om förhandlingarna om den lokala justeringspotten fredagen 12.4.2024 kl. 13 –15.

Församlingarna kan sända frågor på förhand senast 8.4.2024 på adressen kit(at)evl.fi.

Anmäl dig senast 11.4.2024 härÖppna länk i ny flik.

Församlingarna förhandlar om justeringspotten i kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse

2.2.2024

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 1/2024 har utkommit. Cirkulär innehåll:

Församlingarna förhandlar om justeringspotten i kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse

 1. Fastställande och användning av lönesumman som reserveras för förhandlingarna om justeringspotten
 2. Fördelning av den lokala justeringspotten och kostnadsberäkning
 3. Förhandlingsprocessen och dess tidtabell i församlingen
 4. Det lokala förhandlingsresultatet meddelas till KyA

Cirkulär 1/2024

KyrkTAK 2023-2025 har publicerats

23.1.2024

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025 har publicerats och kan beställas via länken nedan.

Beställ KyrkTAK 2023-2025Öppna länk i ny flik

KyrkTAK 2023-2025

21.12.2023

Pdf-filen för Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025Öppna länk i ny flik har uppdaterats. Avtalsboken publiceras i januari.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 4/2023 har utkommit

19.12.2023

Cirkulär innehåll: 

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2024
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2024
 3. Avtal om grupplivförsäkring 2024–2025
 4. Förtroendemannakurser

Cirkulär 4/2023

Kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse 2024

15.12.2023

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 3/2023 har utkommit. Cirkulär innehåll: Kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse 2024.

Läs cirkulär 3/2023

Avtalet har godkänts

1.12.2023 uppdaterad 8.12.2023

Kyrkans huvudavtalsparter nådde förhandlingsresultat om kyrkans lönekonkurrenskraftslösning onsdagen 29.11.2023. Alla huvudavtalsorganisationers förvaltningar och delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt förhandlingsresultatet. 

Via de bifogade länkarna kan man bekanta sig med underteckningsprotokollet Öppna länk i ny flikoch bilaga 1Öppna länk i ny flik till KyrkTAK.

Du kan anmäla dig till informationstillfällena (Teams) via länkarna nedan. Välkommen!

 • Tisdag 5.12 kl. 11.00 (på finska), anmäl dig senast 4.12.
 • Torsdag 7.12. kl. 11.00 (på finska), anmäl dig senast 6.12.
 • Torsdag 7.12 kl. 13.00 (på svenska), anmäl dig senast 6.12.
 • Fredag 8.12 kl. 11.00 (på finska), anmäl dig senast 7.12.

Förhandlingsresultat om kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse

29.11.2023

Kyrkans huvudavtalsparter har nått ett förhandlingsresultat onsdag 29.11.2023. Avtalets innehåll offentliggörs när alla parters förvaltningar har godkänt förhandlingsresultatet. Delegationen för Kyrkans arbetsmarknad sammanträder fredag 1.12.2023.

Om förhandlingsresultatet godkänns ordnar Kyrkans arbetsmarknadsverk informationstillfällen via Teams där huvudpunkterna i avtalet presenteras. Informationstillfällena ordnas enligt följande:

 • tisdag 5.12 kl. 11.00 (på finska)
 • torsdag 7.12. kl. 11.00 (på finska)
 • torsdag 7.12 kl. 13.00 (på svenska) 
 • fredag 8.12 kl. 11.00 (på finska)

Anmälningslänkarna öppnas fredag 1.12.2023 kl. 13.00.

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2/2023 har utkommit

1.11.2023

Cirkulär innehåll: Förtroendemannautbildning 2024

Läs cirkulär 2/2023

Kyrkolagsreformens inverkan på bestämmelserna om tjänster och anställningsförhållanden

25.9.2023

Den nya kyrkolagen trädde i kraft 1.7.2023. I och med reformen flyttades bestämmelserna om tjänsteförhållanden i 6 kap. i den gamla kyrkolagen från kyrkolagen till den nya separata lagen om tjänsteinnehavare i Evangelisk-lutherska kyrkan (653/2023). Stiftandet av den nya kyrkolagen och lagen om tjänsteinnehavare i kyrkan förändrade i regel inte rättsläget i fråga om tjänster och anställningsförhållanden. Två betydande ändringar har ändå gjorts. Läs mer om ändringarna.

Informationstillfälle via Teams för församlingarna: Vad ändrades i kyrkolagsreformen när det gäller tjänsteinnehavare och anställningsförhållanden?

13.9.2023

I informationstillfället behandlas bl.a.

 • Strukturell reform av bestämmelserna
 • Medlemskap i kyrkan som behörighetsvillkor för tjänster och anställningsförhållanden
 • Ny bestämmelse om likabehandling och förbud mot diskriminering
 • Införande av anvisningar om begäran om omprövning i beslut om tjänste- och arbetsavtalsförhållanden

Informationstillfället är avgiftsfritt.

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret. Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet, betonar Finlands näringsliv, Akava, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material åt arbetsplatserna på familjernas dag.

Läs mer

KyrkTAK 2023–2025 har publicerats

3.5.2023

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025 publiceras endast som pdf-fil. Det trycks ingen ny avtalsbok på grund av att textändringarna är små.

KyrkTAK 2023-2025

Korrigering i cirkulär 1/2023

24.3.2023

I avsnitten Timlönesystemet och Vissa andra löner och lönetillägg gavs fel justeringsprocent. Procenten har nu korrigerats.   

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 1/2023 har utkommit

14.3.2023

Cirkulär innehåll: Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025

Läs cirkulär 1/2023

KyrkTAK 2023–2025 har godkänts

8.3.2023

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har godkänts och är i kraft 1.3.2023–28.2.2025. Lönerna höjs fr.o.m. 1.4.2023 med allmänna förhöjningar som sköts centralt av Kipa. Den andra föräldern fick fler avlönade familjeledighetsdagar. Detta träder i kraft för föräldrar till barn födda 1.3.2023 eller senare.

Väldigt få textändringar gjordes.

Se närmare innehåll via följande länkar:

Förhandlingsresultat för kyrkan

27.2.2023

Kyrkans huvudavtalsparter nådde förhandlingsresultat i dag. När alla parters förvaltningar har godkänt förhandlingsresultatet publiceras avtalets detaljerade innehåll. Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk sammanträder 1.3.2023. 

Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter

7.2.2023

Kyrkans arbetsmarknadsverk och personalrepresentanter har tillsammans med Arbetarskyddscentralen utarbetat en guide om gott uppförande i församlingens organ. Guiden är avsedd att stödja ledamöternas arbete i förtroendeuppdragen. I guiden redogörs för de förtroendevaldas roll som företrädare för arbetsgivaren samt om gott uppförande och principerna för ingripande vid osakligt uppförande. Till stöd för guiden har vi också gjort den bifogade powerpoint-presentationen, som kan användas till exempel som en del av introduktionen för nya ledamöter. Dela med er av guiden och informationen om den på det sätt som passar er egen församling.

Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter

Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter (powerpoint)