Hyppää sisältöön

Cirkulär A6/2021

26.5.2021

Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

Mandatperioden för de nuvarande arbetarskyddsfullmäktigena, deras ersättare och samarbetskommissionerna löper ut 31.12.2021. Val av arbetarskyddsfullmäktige och tillsättande av samarbetskommissionen för följande fyraåriga mandatperiod som inleds vid årsskiftet ska göras före 1.1.2022.

Kyrkans huvudavtalsparter har tagit fram anvisningar för detta, som bifogas som bilaga till detta cirkulär. Anvisningarna grundar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) och Kyrkans samarbetsavtal (KyrkTAK, bilaga 10). Anvisningarna gäller mandatperioden 1.1.2022–31.12.2025. De publiceras också på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Nytt i valanvisningen är att ett elektroniskt röstningssätt möjliggörs. Till skillnad från tidigare kan valet av arbetarskyddsfullmäktige inte bara förrättas med röstningsurna och poströstning, utan också med elektronisk röstning. Elektronisk röstning förutsätter att arbetsgivaren har tillgång till ett system som möjliggör elektronisk röstning.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Arbetsmarknadsexpert       Meri Westerberg

 

Bilaga: Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

 

Cirkulär A6/2021