Hyppää sisältöön

Vanliga frågor

Borde våra förtroendevalda informeras om innehållet i det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet för kyrkan?

Svar:

Av de förtroendevalda organen utövas arbetsgivarmakt i en enskild församling av kyrkorådet och i en kyrklig samfällighet av gemensamma kyrkorådet. Åtminstone i dem och för medlemmarna i dem är det motiverat att presentera kyrkans avtalslösning, som nåddes i juni och som gäller KyrkTAK 2020–2022, som trädde i kraft 1.4.2020. De bör informeras om avtalsförhöjningarna och andra centrala element bland annat i fråga om tjänsteinnehavare och arbetstagare utan arbetstid. När det gäller den avtalsenliga justering av lönesystemet för den högsta ledningen som träder i kraft 1.5.2021 ska det behöriga organet också genom sitt beslut avgöra justeringssättet: en allmän höjning eller en prestationsbedömning. Det sistnämnda justeringssättet gör det möjligt att tillämpa praxis för uppställandet av de mål som bereddes under föregående KyrkTAK 2018–2020 också under denna avtalsperiod.

Vid presentationen kan följande material användas:


Vanliga frågor om lön

Vanliga frågor om semester

Vanliga frågor om arbetstid