Hyppää sisältöön

Statistikrapporter om församlingens personal

Som hjälp för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas personalledning upprättas en månadsrapport om personalstatistiken en gång i månaden från och med januari 2020. En kompletterande årsrapport för personalstatistiken upprättas en gång i året. Rapporterna gäller för en församling/kyrklig samfällighet. Statistiken kan efter lokalt övervägande även utnyttjas i personalberättelsen/personalbokslutet.

Rapporterna skickas per e-post precis som de övriga statistikrapporter som Kyrkostyrelsen utarbetar

  • till församlingarnas kyrkoherdar och ekonomicheferna
  • till de kyrkliga samfälligheternas ekonomi- och personalledning.

Personalstatistikens månadsrapport innehåller information bl.a. om personalstrukturen, personalresurserna, sjukfrånvaron och personalkostnaderna. En del av uppgifterna gäller en månad och en del är kumulativa uppgifter. Rapporten innehåller även jämförelser med församlingens situation för ett år sedan samt i förhållande till det egna domkapitlets och de övriga församlingarna i landet med ungefär samma medlemsantal.

Personalstatistikens årsrapport innehåller information som inte anses vara nödvändig att följa upp på månadsnivå. I årsrapporten finns nu information om personalens åldersstruktur, könsfördelning och utbildningsgrad.

Om innehållet i rapporterna finns en

Där utnyttjas

Rapporternas personal- och löneuppgifter hämtas ur Kyrkans servicecentrals system. Om några av uppgifterna i rapporten verkar vara felaktiga rekommenderar vi att ni granskar i beskrivningen hur rapportens tabell görs upp/nyckeltalen räknas ut. Dessutom kontrolleras hur och vilka uppgifter församlingen sparar i servicecentralens system.

Vi tar gärna emot frågor, utvecklingsförslag och annan respons på rapporten per e-post kit@evl.fi