Hyppää sisältöön

Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkans arbetsmarknadsverks beslutande organ är delegationen. Som beslutsfattare i delegationen verkar 11 medlemmar som utsetts av Kyrkostyrelsens plenum. Var och en av medlemmarna har en personlig ersättare. Valet förrättas av de medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum som inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till kyrkan eller till någon församling.

Närvaro- och yttranderätt i delegationen har dessutom en representant som plenum väljer inom sig, liksom även en av biskopsmötet utsedd biskop.

Delegationens mandatperiod är fyra år. När delegationsmedlemmarna utses beaktas deras kunskap om anställningsvillkor och en jämn fördelning av representanter från olika slags församlingar och olika delar av landet.

En person som Kyrkostyrelsen utsett och en biskop som biskopsmötet valt ut har rätt att vara närvarande och delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet på arbetsmarknadsverkets delegations möten.

KyA:s delegations medlemmar och ersättare mandatperioden 1.1.2018–31.12.2021

Ordinarie medlemmar Personlig ersättare  Stift
Christina Söderlund Aarto Jalava Åbo ärkestift
Pekka Kotiaho Sirkka Hagman Tammerfors stift
Hannu Kallunki Kaisa Koivisto Uleåborgs stift
Sirpa Paakki Ilkka Pöyhönen S:t Michels stift
Marcus Henricson May Wikström Borgå stift
Marketta Rantama Iiris Komulainen Kuopio stift
Heikki Palola Elina Kalliovalkama Lappo stift
Signe Jauhiainen Ville Jalovaara Helsingfors stift
Tapio Tähtinen Minna Koutaniemi Esbo stift
Ordinarie medlemmar Ersättare Offentlig arbetsgivare
Henrika Nybondas-Kangas Ville Urponen Kommunarbetsgivarna
Sari Ojanen Risto Lerssi Statens arbetsmarknadsverk
Närvaro- och yttranderätt    
Risto Rasimus   Representant från plenum
Seppo Häkkinen   Biskoparnas representant

 

Instruktion för delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk