Hyppää sisältöön

Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkans arbetsmarknadsverks beslutande organ är delegationen. Som beslutsfattare i delegationen verkar 11 medlemmar som utsetts av Kyrkostyrelsens plenum. Var och en av medlemmarna har en personlig ersättare. Valet förrättas av de medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum som inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till kyrkan eller till någon församling.

Närvaro- och yttranderätt i delegationen har dessutom en representant som plenum väljer inom sig, liksom även en av biskopsmötet utsedd biskop.

Delegationens mandatperiod är fyra år. När delegationsmedlemmarna utses beaktas deras kunskap om anställningsvillkor och en jämn fördelning av representanter från olika slags församlingar och olika delar av landet.

En person som Kyrkostyrelsen utsett och en biskop som biskopsmötet valt ut har rätt att vara närvarande och delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet på arbetsmarknadsverkets delegations möten.

KyA:s delegations medlemmar och suppleanter mandatperioden 1.1.2022–31.12.2025

Ordinarie medlem Personlig ersättare Stift
Christina Söderlund Jorma Hellsten Åbo ärkestift
Annu Kuusisto Juha Isosuo Tammerfors stift
Hannu Kallunki Suvi Helanen Uleåborgs stift
Pekka Kotiaho Sirpa Paakki S:t Michels stift
Vilhelm Kankkonen Nicklas Storbjörk Borgå stift
Jaana Tolkki Tuomo Meriläinen Kuopio stift
Eino Nissinen Elina Kalliovalkama Lappo stift
Signe Jauhiainen Otto Lehtipuu Helsingfors stift
Tapio Tähtinen Sirpa Rantala Esbo stift
Ordinarie medlem Ersättare Offentlig arbetsgivare
Henrika Nybondas-Kangas Ville Urponen Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna
Sari Ojanen Risto Lerssi Statens arbetsmarknadsverk
Personer med närvaro- och yttranderätt
Vuokko Vänskä   Av kyrkostyrelsen förordnad medlem av kyrkostyrelsen
Mari Parkkinen   Av biskopsmötet förordnad biskop

 

Delegationens ordförande är Tapio Tähtinen. Vice ordförande är Christina Söderlund och Hannu Kallunki.

Arbetsordning för delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk