Hyppää sisältöön

Arbetsgivarna inom kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheter är församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, kyrkostyrelsen och domkapitlen. År 2020 finns det 378 evangelisk-lutherska församlingar. Av dem ingår 143 församlingar i sammanlagt 31 kyrkliga samfälligheter.

Enligt statistiken för 2019 hade kyrkans arbetsgivarenheter sammanlagt cirka 20 300 anställda. Av personalen var nästan hälften (44,4 %) tjänsteinnehavare och hälften anställda med arbetsavtal. Räknat i årsverken hade kyrkan omkring 13 500 anställda 2019. Församlingarnas prästerskap, begravningsplatsarbetet, barnverksamheten, fastighets- och kyrkobetjäningsarbetet samt kansli- och förvaltningsarbetet var de sektorer som hade flest anställda (över 10 % av alla årsverken).

Personalutgifterna utgör arbetsgivarenheternas största enskilda post bland driftsutgifterna.