Hyppää sisältöön

Uppgiftsrelaterad lönedel/grundlön

Den uppgiftsrelaterade lönedelen (grundlönen) utgår från en bedömning av uppgiftens svårighetsgrad. För detta ändamål finns det i kollektivavtalet en uppsättning kravgrupper och i församlingen en aktuell befattningsbeskrivning för varje tjänst eller befattning.

Grundlönen för en anställd består av summan av minimilönen i befattningens kravgrupp, den eventuella kravdelen och/eller den särskilda delen. Grundlönen kan vara lika stor som eller högre än minimilönen i följande kravgrupp endast om den inkluderar en särskild del. Den ska sättas minst på samma nivå som minimilönen i den kravgrupp i vilken befattningen har placerats.

Grundlönens kravdel

Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens grundlön ska sättas högre än minimilönen i befattningens kravgrupp, om befattningsbeskrivningen och anteckningarna i denna om kravkriterierna förutsätter detta. Denna höjning antecknas som grundlönens kravdel.

Grundlönens särskilda del

Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens grundlön ska sättas högre än minimilönen i befattningens kravgrupp, om någon särskild grund som gäller arbetet förutsätter detta. Med särskild grund avses sådana krav i anslutning till arbetet som lämnas obeaktade i de kriterier som beskriver svårighetsgraden. Denna höjning antecknas som grundlönens särskilda del.

Grundlön = minimilönen i kravgruppen + eventuell kravdel + eventuell särskild del