Hyppää sisältöön

Cirkulär 2/2023

1.11.2023

Förtroendemannautbildning 2024

Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt de kurser som listas i bilaga 1 som förtroendemannautbildning enligt 11 § i Kyrkans förtroendemannaavtal. Kurserna kan genomföras på distans utan separat beslut av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Den som utses till förtroendemannauppdraget beviljas tjänst-/arbetsledighet för att delta i utbildningen, om deltagande kan anses vara nödvändigt för skötseln av förtroendemannauppdraget och arbetssituationen medger deltagande. De utbildningar som genomförs som nätkurser har märkts ut i bilagan. Den beräknade längden på sådan utbildning är 15 timmar. Förtroendemannen ska avtala med chefen om den tid som används för detta.

Om lön och ersättningar för tjänst-/arbetsledighet som beviljats förtroendemannautbildningen, se 221 och 223 § i KyrkTAK.

 

Arbetsmarknadsdirektör  Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef               Ulla Westermarck

 

Bilaga 1: Förtroendemannakurser 2024

 

Cirkulär 2/2023