Hyppää sisältöön

Beredning, intressebevakning och verkställande

 

De ärenden som hör till Kyrkans arbetsmarknadsverk bereds av arbetsmarknadsavdelningen vid Kyrkostyrelsen. På arbetsmarknadsavdelningen sköter man arbetsgivarnas intressebevakning, förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt har hand om verkställandet av besluten.

Vid sidan av berednings-, förhandlings- och verkställighetsuppgifterna ger arbetsmarknadsavdelningens tjänsteinnehavare församlingarna och kyrkans övriga arbetsgivarenheter råd i arbetsmarknads- och personalförvaltningsfrågor och om tillämpning av avtalen. De deltar också i utbildningen av förvaltnings- och ekonomipersonalen.

Till arbetsmarknadsavdelningens uppgifter hör också att hålla kontakt med församlingarna och kyrkans övriga arbetsgivarenheter, med olika myndigheter och med företrädare för arbetsmarknadsparterna.

Arbetsmarknadsavdelningen sammanställer också statistik för arbetsmarknadsverksamheten och för utvecklingen av personalförvaltningen.