Hyppää sisältöön

Cirkulär A7/2021

14.10.2021

Sammanjämkning av löner för församlingens personal vid en församlingssammanslagning

Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna har för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna utarbetat en gemensam allmän anvisning om de arrangemang som gäller personalens ställning vid församlingssammanslagningar. Anvisningen behandlar överföringen av personal till en ny församling och hur personalens löner ska sammanjämkas.

Anvisningen sänds till församlingarna som bilaga till detta cirkulär. Den publiceras på finska och svenska också på Kyrkans arbetsmarknadsverks webbplats.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                  Ulla Westermarck

 

Bilaga: Sammanjämkning av löner för församlingens personal vid en församlingssammanslagning (uppdatering 17.5.2022)

 

Cirkulär A7/2021