Hyppää sisältöön

Antidrogprogram

Lagen om företagshälsovård förutsätter också att arbetsgivaren ska ha ett skriftligt antidrogprogram, om avsikten är att en arbetssökande eller arbetstagare ska genomgå ett narkotikatest enligt lagen. Antidrogprogrammet ska innehålla arbetsplatsens allmänna mål och den praxis som iakttas för att förhindra droganvändning och hänvisa personer med drogproblem vidare till vård. Programmet kan vara en del av verksamhetsplanen för företagshälsovården. Programmet kan utarbetas med hjälp av arbetsmarknadens centralorganisationers rekommendation Motverka missbruksproblem! som behandlar förebyggande av missbruksproblem, hantering av missbruksfrågor och hänvisning till vård på arbetsplatserna.