Hyppää sisältöön

Cirkulär A11/2020

22.10.2020

Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan säkerställa den kompetens som behövs för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete genom att vid valet av personer till tjänster eller uppgifter prioritera sådana som har en lämplig yrkesinriktad examen på andra stadiet.

I examenssystemet finns för närvarande drygt 160 yrkesinriktade examina. Alla examina är omfattande och flexibla, och ger också valmöjligheter i fråga om specialisering inom ramen för en examen. Flera av dem ger också kompetens för uppgifter inom församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete. Några av dessa räknas upp nedan.

Det rekommenderas att arbetsgivaren utreder vilken examen som ger den lämpligaste kompetensen för respektive uppgift med hjälp av de examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen (eGrunder). En aktuell befattningsbeskrivning är även till nytta när det gäller att hitta en lämplig examen.

Bland annat följande yrkesinriktade examina ger lämplig kompetens för fastighets- och kyrkoservicearbete och begravningsplatsarbete:

Examina inom examenssystemet för yrkesutbildning, delar av dem eller mindre helheter kan även utnyttjas för att utveckla kompetensen hos den anställda personalen.

Närmare information om yrkesinriktade examina finns i Utbildningsstyrelsens eGrunder-tjänst. Information om utbildningsutbudet finns på portalen studieinfo.fi. Information om kyrkliga yrken och den kompetens och de examina som krävs för dessa finns på följande webbplatser: evl.fi/yrken och evl.fi/tutkintopaatokset (på finska). Sidorna kompletteras för närvarande bland annat i fråga om fastighets- och kyrkobetjäningsarbetet.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör        Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                     Oili Marttila

 

Cirkulär A11/2020