Hyppää sisältöön

Cirkulär A9/2021

8.12.2021

1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2022

Beskattningsvärdena för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2022 har fastställts. Skatteförvaltningens beslut om de nya beskattningsvärdena för naturaförmåner finns på Skatteförvaltningens webbplats

I 2–7 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för bostadsförmån som grundar sig på bostadens läge. Enligt 8 § i beslutet kan beskattningsvärdet för bostadsförmån sänkas om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom.

I 10–14 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för kostförmån. Kostförmånens värde vid arbetsplatsbespisning är 7,15 euro under perioden 1.1–31.12.2022. För att arbetsplatsbespisningen inte ska betraktas som en naturaförmån ska det pris som arbetstagaren betalar till arbetsgivaren uppgå till minst 7,15 euro per måltid. Kostförmånens värde vid anstaltsbespisning är 5,36 euro.

I 26 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för telefonförmån, som är 20 euro per månad. 

2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2022

I resekostnadsersättningarna enligt bilaga 4 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 har vissa belopp justerats. I den nya bilagan, som träder i kraft 1.1.2022, har Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2022 beaktats.

Inrikes heldagtraktamente är 45 euro fr.o.m. 1.1.2022 och partiellt dagtraktamente 20 euro. Kilometerersättningen för användning av egen bil är 46 cent för de 5 000 första kilometrarna och 40 cent per följande kilometer.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör             Anna Kaarina Piepponen

 

Arbetsmarknadsombudsman    Kari Ala-Kokkila

 

Bilaga: Resekostnadsersättning 2022

 

Cirkulär A9/2021