Hyppää sisältöön

Avtal och rekommendationer

Anställningsvillkoren för församlingarnas anställda bestäms genom tjänstekollektivavtal eller arbetskollektivavtal.

Tjänstekollektivavtal

Anställningsvillkoren för tjänsteinnehavare bestäms genom tjänstekollektivavtal. Huvudregeln är avtalsfrihet. I lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal nämns de anställningsvillkor som inte kan bestämmas genom tjänstekollektivavtal.

Följande frågor kan man som regel avtala om/inte avtala om:

Frågor som man kan ingå kollektivavtal om

 • Lön
 • Ersättning för naturaförmåner (dock inte hyror)
 • Arbetstid
 • Semester
 • Semesterersättningar
 • Tjänstledighet
 • Ersättning för tjänstekostnader

Frågor som man inte kan ingå kollektivavtal om

 • Inrättande och tillsättning av tjänster
 • Omorganisering och indragning av tjänster
 • Behörighetskrav för tjänster
 • Tjänsteinnehavares skyldigheter och ansvar
 • Hyra för tjänstebostad
 • Användning av församlings egendom
 • Arbetsledning och intern arbetsfördelning
 • Arbetsmetoder
 • Pensioner

 

Kyrkans tjänstekollektivavtal gäller samtliga tjänsteinnehavare anställda av arbetsgivarenheterna. Utöver det allmänna tjänstekollektivavtalet är det möjligt att ingå tjänstekollektivavtal som enbart gäller vissa grupper av tjänsteinnehavare, t.ex. om tjänstefri tid för församlingspräster, eller enbart enskilda tjänsteinnehavare, t.ex. om justering av kyrkoherdens lön.

Arbetskollektivavtal

Anställningsvillkoren för personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande bestäms genom arbetskollektivavtal. Avtalsrätten inom arbetskollektivavtalssystemet är mera omfattande än inom tjänstekollektivavtalssystemet. Ett arbetskollektivavtal kan alltså innehålla bestämmelser som enligt lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal inte får ingå i ett tjänstekollektivavtal.

Rekommendationsavtal

Avtalsparterna ger gemensamma rekommendationer i frågor som inte kan regleras genom tjänste- och arbetskollektivavtal. Församlingarna kan själva besluta om tillämpning av rekommendationsavtalen, vilket inte gäller kollektivavtalen. Vissa separatavtal innehåller såväl avtals- som rekommendationselement.