Hyppää sisältöön

Timlönesystemet

Timlön tillämpas på de befattningar som omfattas av timlönesättningen enligt KyrkTAK. Det kan anses motiverat att timlön betalas för korta anställningar eller då det på grund av arbetsuppgifternas tillfällighet inte har varit möjligt att fastställa någon regelbunden arbetstid (arbetstagare som inkallas vid behov).

En timavlönad arbetstagares ordinarie lön i tidarbete består av

  1. uppgiftsrelaterad grundtimlön enligt timlönesättningen i KyrkTAK eller annan grundtimlön,
  2. erfarenhetstillägg, om grundtimlönen fastställs enligt timlönesättningen i KyrkTAK,
  3. individuellt tillägg och
  4. annat tillägg som betalas för alla arbetstimmar.

För arbetstid med särskilt obekväma arbetsförhållanden kan ett arbetsmiljötillägg betalas ut. Grunderna för när tillägget betalas ut avgörs lokalt. Tilläggets maximibelopp bestäms i avtalet.

Timlönesystemet, KyrkTAK 2023–2025, Kapitel 2.2.2

Löner, arvoden och ersättningar i euro enligt KyrkTAK 2023–2025