Hyppää sisältöön

Cirkulär A5/2021

28.4.2021

1. Avtal om grupplivförsäkring 2021‑2022

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om villkoren för grupplivförsäkringen 2021–2022. Försäkringsersättningarna är oförändrade.

I enlighet med detta fortsätter Kyrkans huvudavtalsparters avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring med samma villkor som tidigare 2021–2022. Grupplivförsäkringsavtalet 2021–2022 finns som bilaga till detta cirkulär.

2. Ändring av tillämpningsanvisningen för § 88 i KyrkTAK 2020–2022

Kyrkans huvudavtalsparter har i samförstånd ändrat tillämpningsanvisningen för § 88 i KyrkTAK 2020–2022 på följande sätt:

Om arbetsgivaren betalar lön till tjänsteinnehavaren/arbetstagaren med stöd av denna paragraf och tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har rätt att för motsvarande tid med stöd av lag eller någon annan bestämmelse få dagpenning enligt SFL, rehabiliteringspenning enligt pensionslagen för den offentliga sektorn eller någon annan motsvarande förmån, betalas dagpenningen, rehabiliteringspenningen eller någon annan förmån till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen. Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren ska iaktta vad som i lag eller i någon annan bestämmelse bestäms om förutsättningarna för erhållande av förmånen. Om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren försummar sin skyldighet och arbetsgivaren därför förlorar sin rätt till förmånen, minskas löneförmånerna med ett belopp som motsvarar förlusten.

Genom ändringen vill man säkerställa att Folkpensionsanstalten betalar dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren för den tjänst-/arbetsledighet som beviljas på grund av en officiell coronakarantän och för vilken arbetsgivaren har beslutat att betala lön till tjänsteinnehavaren/arbetstagaren med stöd av § 88 i KyrkTAK. Om man med en tjänsteinnehavare/arbetstagare som förordnats officiell karantän avtalar om distansarbete, föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om inte inkomstbortfall uppstår.

Enligt FPA:s anvisning ansöker arbetsgivaren om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som sjukdagpenning. Kyrkans servicecentral meddelar på församlingarnas vägnar inkomstbortfall och frånvaro och ansöker också om dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren när arbetsgivaren har betalat lön, se servicecentralens MEDDELANDE 20.3.2020: Poissaolojen ilmoittaminen palkanlaskentajärjestelmään / MEDDELANDE: Att anmäla frånvaro i löneräkningssystemet.

3. Tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannautbildningen ändras

Tidpunkten och arrangemangen för Kyrkfackets union rf:s/JHL:s förtroendemannautbildning som meddelades i Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A13/2020 har ändrats på följande sätt:

Kurs

Gammalt datum

Nytt datum

Ort

Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat,
1 dag (JHL-institutet)

6.5.2021

28.5.2021

på distans

 

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                  Oili Marttila

 

Bilaga: Avtal om grupplivförsäkring 2021–2022

 

Cirkulär A5/2021