Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär

 

Kyrkans arbetsmarknadsverks (fd. Kyrkans avtalsdelegations) cirkulär har utkommit sedan 1975. Arkivet med cirkulär i elektroniskt format sträcker sig ända till år 1997. Äldre cirkulär har katalogiserats och kan beställas på adressen kit@evl.fi.

A3/2019

19.11.2019

1. Förtroendemannautbildning 2020
2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2020

 

Läs cirkulär A3/2019


Kyrkostyrelsens cirkulär