Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär

 

Kyrkans arbetsmarknadsverks (fd. Kyrkans avtalsdelegations) cirkulär har utkommit sedan 1975. Arkivet med cirkulär i elektroniskt format sträcker sig ända till år 1997. Äldre cirkulär har katalogiserats och kan beställas på adressen kit@evl.fi.

Sidorna är under uppbyggnad

A1/2020

7.1.2020

1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020
2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2020

 

Läs cirkulär A1/2020


Kyrkostyrelsens cirkulär