Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär

 

Kyrkans arbetsmarknadsverks (fd. Kyrkans avtalsdelegations) cirkulär har utkommit sedan 1975. Arkivet med cirkulär i elektroniskt format sträcker sig ända till år 1997. Äldre cirkulär har katalogiserats och kan beställas på adressen kit@evl.fi.

A2/2019

5.6.2019

Beräkning av justeringspotten som förfaller 1.1.2020 i det allmänna lönesystemet

 

Läs cirkulär A2/2019


Kyrkostyrelsens cirkulär