Hyppää sisältöön

Kyrkans allmänna lönesystem

Omkring 70 procent av alla anställda i kyrkan omfattas av det allmänna lönesystemet. Det tillämpas i första hand på alla anställda som får månadslön.

I det allmänna lönesystemet består den lön som regelbundet varje lönebetalningsperiod betalas ut, dvs. den ordinarie lönen, av

  1. en uppgiftsrelaterad lönedel och
  2. en individuell lönedel.

Lönedelarna i kyrkans allmänna lönesystem

Kyrkans allmänna lönesystem, KyrkTAK 2023-2025, Kapitel 2.2.1

Löner, arvoden och ersättningar i euro enligt KyrkTAK 2023–2025

Blankett för befattningsbeskrivning i kyrkans allmänna lönesystem, KyrkTAK 2023–2025, Bilaga 2

Indelningen i kravgrupper i kyrkans allmänna lönesystem, KyrkTAK 2023–2025, Bilaga 3

Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstillägg

Blankettmall för bedömning av en anställds arbetsprestation