Hyppää sisältöön

Beviljande av semester

 

Uttag av semesterdagar före övergång till deltidsarbete?
Beviljande av semester som ledighet eller betalning av semesterersättning i samband med lång sjukledighe

Uttag av semesterdagar före övergång till deltidsarbete?

Vi har en person som snart kommer att gå i partiell sjukpension och tidpunkten beror på detta svar. Personen har 26 gamla innestående semesterdagar. Kan de betalas som semesterersättning före utgången av september?

Svar:

Det är alltså fråga om semester som fallit ut i mars. Den ska i första hand tas ut före den 1 maj och det finns ännu en möjlighet att bevilja semester fram till utgången av september (eller december) nästa år (§ 96 mom. 3).

Frågan gäller väl med vilken lön och när en anställd som på grund av sjukdom blir deltidspensionerad exempelvis från början av mars ännu kan ta ut semesterdagar som tjänats in i heltidsarbetet?

Enligt min åsikt borde det med utgångspunkt i avtalet inte finnas risk för att gå miste om förmåner oavsett när personen tar ut sin semester. Detta tryggas i § 99 mom. 2, enligt vilken den semester som tjänats in ges enligt lönenivån vid tidpunkten för intjänandet, om arbetstiden OCH lönen senare förändras. Det är då fråga om semester som bestäms enligt den genomsnittliga anställningsprocenten, om arbetstiden OCH lönen senare har förändrats. Om arbetstagaren har tjänat in de gamla semesterdagarna i heltidsarbete för hela året (som jag antar), ges semesterlön enligt lönen för en heltidsanställd, även om personen skulle ha övergått till deltidsarbete på grund av partiell sjukpension.

Om arbetstagaren nu blir deltidspensionerad, faller semestern ut vid utgången av inkommande mars. På detta tillämpas också § 99 mom. 2 och det genomsnittliga procenttalet för semesterlönen i fråga om semestern nästa sommar.

Nu känner jag inte till saken och det lönar sig att höra sig för hos Keva om personen under den partiella sjukpensionen har rätt att få högre lön under sin semester än den lön som han eller hon får i deltidsarbetet. I vissa fall tillämpas i samband med pensionen en inkomstgräns som inte får överskridas för att inte gå miste om pension.

 

Beviljande av semester som ledighet eller betalning av semesterersättning i samband med lång sjukledighet

Tjänsteinnehavaren är sjukledig 22.2.2015–31.1.2016. Personen har tjänat in semesterdagar och tagit ut dem enligt följande:

  • semesteråret 1.4.2014–31.3.2015, tjänat in 38 dagar, tagit ut sammanlagt 20 dagar sommaren 2016, 18 dagar outtagna
  • semesteråret 1.4.2015–31.3.2016, tjänat in 24 dagar, 24 dagar outtagna

Sammanlagt 42 outtagna semesterdagar.

Hur och inom vilken tid borde dessa semesterdagar tas ut/betalas? På vilken lön beräknas semesterersättningen? På lönen för mars 2015, mars 2016 eller någon annan lön?

Semesterdagarna förbrukas säkerligen i kronologisk ordning, dvs. tidigare intjänade dagar först?

Svar:

Semesterdagarna för det kvalifikationsår som löpte ut 31.3.2015 borde ha tagits ut före 30.9.2016. Om de inte har tagits ut före det, betalas ersättning för de outtagna semesterdagarna i pengar.

Semesterdagar för det kvalifikationsår som löpte ut 31.3.2016 ska tas ut senast 30.9.2017. I annat fall betalas de i form av semesterersättning. I stället för semesterersättning kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att en del av semestern hålls som sparad ledighet i enlighet med § 97. Det är emellertid inte möjligt att spara hela semestern.

Semesterersättningen beräknas på lönen vid tidpunkten för utbetalningen.

Semesterdagarna hålls alltid med början från de först intjänade.