Hyppää sisältöön

Kevas tjänster för arbetspensionsförsäkring och arbetsmiljöledning

Till arbetsgivarna

Kevas webbtjänst för arbetsgivare är arbetsgivarnas elektroniska servicekanal. I webbtjänsten för arbetsgivare kan du bland annat

  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor via en skyddad förbindelse i meddelandefunktionen
  • använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du bland annat kan göra personal- och chefsenkäter samt granska arbetsgivarspecifika pensioneringsprognoser, statistiker och kostnader för sjukfrånvaro
  • följa med aktuella nyheter och evenemang för arbetsgivare

Keva erbjuder arbetsgivarna mångsidiga tjänster och stöd för utveckling av arbetsmiljöledning, förebyggande av sjukfrånvaro, effektivt företagshälsovårdssamarbete och arbetshälsa.

  • I tjänsten Inlärningsmiljö finns högklassigt material som hjälp för dagligt chefsarbete och utveckling av strategisk arbetsmiljöledning. 
  • Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för genomslagskraftig utveckling av arbetslivet för att stärka strategisk arbetsmiljöledning och bidra till att minska personalens risk för arbetsoförmåga. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier. Finansiering kan sökas i två omgångar under året. Kolla anvisningarna för ansökan och ytterligare information på sidan: https://www.keva.fi/sv/utvecklingspengar
  • Kevas undersökningar producerar mångsidig och tillförlitlig information om förändringarna i den offentliga sektorn, om arbetshälsa och ledning av den samt om upprätthållande av arbetsförmågan. Forskningsdata och nyheter om nya undersökningsresultat publiceras på sidan: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tutkittua-tietoa-tyourien-tueksi/
  • Hållbart arbetsliv är Kevas projekt som fokuserar på att främja arbetsförmågan hos arbetstagarna i den offentliga sektorn. Projektet hjälper organisationer i den offentliga sektorn att återhämta sig från coronapandemin och ökningen av riskerna för arbetsoförmåga. Ta del av projektet.

Utnyttja Kevas omfattande tjänster, sakkunskap och forskningsdata för att utveckla arbetsmiljöledningen och stödet för arbetsförmågan.

På Kevas webbplats finns också information för arbetsgivaren om tillvägagångssättet i det fall att arbetstagarens arbetsförmåga blir nedsatt.

I samband med företagshälsovårdssamarbetet lönar det sig att utnyttja Kevas informationspaket till företagshälsovårdsenheterna.

Till arbetstagaren

Information om pensioner och ansökan om pension.

Förbered dig inför pensionsavgången.

Delta i Kevas pensionswebbinarier! Webbinarierna är avsedda för alla arbetstagare i den offentliga sektorn. I webbinarierna berättar vi bland annat hur arbetspensionen tryggar utkomsten i olika livssituationer. Vi ordnar pensionswebbinarier regelbundet året runt. De är avgiftsfria och öppna för alla Kevas försäkrade. Temana för webbinarierna, tidpunkterna och länkar till anmälan publiceras på Kevas webbplats.

Information till arbetstagaren: Vad göra om arbetsförmågan blir nedsatt?

Sköt dina ärenden i tjänsten Min pension. Beräkna ditt pensionsbelopp i olika pensionsalternativ med pensionskalkylatorerna, sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering, beställ aviseringar om dina beslut och dokument.