Hyppää sisältöön

Principer för beviljandet och utnyttjandet av partiell föräldraledighet

 

  1. Föräldraledighet på heltid och partiell föräldraledighet är två olika former av arbets- eller tjänstledighet, vilkas beviljande och utnyttjande alltid behandlas separat som egna helheter.
  1. Det finns ingen subjektiv rätt till partiell föräldraledighet, utan den förutsätter alltid enighet. Partiell föräldraledighet är ett arrangemang som bygger på ett avtal. Om arbetsgivaren vägrar bevilja partiell föräldraledighet ska vägran motiveras.
  1. Partiell föräldraledighet är partiell arbets- eller tjänstledighet. Frånvaron från arbetet under arbets- eller tjänstledighet kan ordnas på många olika sätt, t.ex. som enskilda hela dagar med arbetsfrånvaro, genom att fördela deltidsarbetstiden jämnt över veckans fem arbetsdagar eller genom något annat arrangemang som jämnar ut arbetstiden till den genomsnittliga arbets- eller tjänstledighetsprocenten under en utjämningsperiod på 1–4 veckor.
  1. Partiell föräldraledighet är alltid oavlönad frånvaro, dvs. för denna tid utbetalas inga löneförmåner. Detta gäller både arbetstagare med och utan arbetstid. För deltidsarbete under partiell föräldraledighet betalas normal deltidslön utifrån den arbetstid/arbetsmängd som utförs.
  1. FPA kan betala dagpenning för tiden med partiell föräldraledighet om mängden deltidsarbete och dess arrangemang uppfyller kraven. Det är bra att utreda dessa randvillkor på förhand om möjligt, eftersom de har en styrande inverkan på hur ledigheten söks och hur deltidsarbetet ordnas.
  1. Partiell föräldraledighet förbrukar inte antalet avlönade dagar under föräldraledighet på heltid (KyrkTAK 63 §).  En person kan först vara partiellt föräldraledig och därefter föräldraledig på heltid. Här bör noteras att föräldraledighet på heltid omfattas av anmälningstiderna i 61 § och ändring av tidpunkten förutsätter en grundad anledning.