Hyppää sisältöön

Främjande av gott uppförande och förebyggande av osakligt bemötande

Kyrkans huvudavtalsparter har tillsammans utarbetat en rekommendation om åtgärder för att förebygga osakligt bemötande och trakasserier. Avtalsparterna rekommenderar i samförstånd för församlingarna att de förebygger osakligt bemötande och trakasserier genom att bereda och godkänna en förbindelse till gott uppförande och anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen. 

Gemensam rekommendation från kyrkans huvudavtalsparter

Cirkulär A3/2018

Avtalsparterna har utarbetat två modeller för beredningsprocessen i församlingarna, som finns som bilagor till rekommendationen:

Material och anvisningar som berör osakligt bemötande och trakasserier: