Hyppää sisältöön

Cirkulär A4/2018

30.5.2018

Anvisning för arbetstidsplanering och upprättande av arbetsskiftsförteckning

Kyrkans arbetsmarknadsverk, FOSU rf, Kyrkfackets union rf och Kyrkosektorn rf har tillsammans utarbetat en anvisning för arbetstidsplanering och upprättande av arbetsskiftsförteckning. Anvisningen gäller endast tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av arbetstidsbestämmelser. Anvisningen gäller inte tjänsteinnehavare i andligt arbete utan arbetstid.

Anvisningen är avsedd som stöd för chefsarbetet vid arbetstidsplaneringen i församlingarna. Den kan även användas för introducering av nya chefer i uppgifterna. Detta gäller i synnerhet så kallade mellanchefer, som inte nödvändigtvis sedan tidigare är förtrogna med arbetstidsbestämmelserna och hur de ska tillämpas. Anvisningen kan även användas vid introduceringen av anställda.

Anvisningarna är avsedda att precisera den befintliga praktiska tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Avsikten är inte att skapa ny praxis eller nya tolkningar.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör           Vuokko Piekkala

 

Arbetsmarknadsombudsman  Pauliina Hirsimäki

 

Bilaga: Anvisning för arbetstidsplanering och upprättande av arbetsskiftsförteckning

 

Cirkulär A4/2018