Hyppää sisältöön

Cirkulär A1/2020

7.1.2020

1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020

Beskattningsvärdena för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020 har fastställts. Skatteförvaltningens beslut om de nya beskattningsvärdena för naturaförmåner finns på Skatteförvaltningens webbplats.

I 2–7 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för bostadsförmån som grundar sig på bostadens läge. Enligt 8 § i beslutet kan beskattningsvärdet för bostadsförmån sänkas om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom.

I 10–14 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för kostförmån. Kostförmånens värde vid arbetsplatsbespisning är 6,80 euro under perioden 1.1–31.12.2020. För att arbetsplatsbespisningen inte ska betraktas som en naturaförmån ska det pris som arbetstagaren betalar till arbetsgivaren uppgå till minst 6,80 euro per måltid.

I 26 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för telefonförmån, som är 20 euro per månad. 

2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2020

I resekostnadsersättningarna enligt bilaga 4 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2020 har vissa belopp justerats. I den nya bilagan, som träder i kraft 1.1.2020, har Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020 beaktats.

Inrikes heldagtraktamente är 43 euro fr.o.m. 1.1.2020 och partiellt dagtraktamente 20 euro. Kilometerersättningen för användning av egen bil är 43 cent för de 5 000 första kilometrarna och 38 cent per följande kilometer.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör        Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                           Timo von Boehm

 

Bilaga: Resekostnadsersättning 2020

 

Cirkulär A1/2020