Hyppää sisältöön

Avtalsförhandlingar

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har slutits som en del av de inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna när sådana ingåtts under de senaste decennierna. Kyrkans arbetsmarknadsverk (tid. Kyrkans avtalsdelegation) är en av parterna som undertecknat det inkomstpolitiska avtalet.

Då avtalsperioden närmar sig sitt slut formulerar dels Kyrkans arbetsmarknadsverk, dels de organisationer som företräder tjänsteinnehavarna och arbetstagarna sina målsättningar för nya avtal. Förhandlingarna om de nya avtalen inleds i god tid före avtalsperiodens utgång. När förhandlingarna har lett till ett resultat som godkänns av avtalsparternas beslutande organ tillämpas detta som tjänste- och arbetskollektivavtal från den tidpunkt som anges i avtalet. Avtalsparterna är skyldiga att se till att avtalet följs och att arbetsfreden inte störs.

Om avtalsförhandlingarna avbryts som resultatlösa kan en part varsla om arbetsstridsåtgärder i den ordning som föreskrivs i lagen om medling i arbetstvister.