Hyppää sisältöön

Övriga arbetstidsersättningar

 

Avrundning av arbetstidsersättning
Ersättning för lång arbetsdag

Avrundning av arbetstidsersättning

Om en arbetstagare arbetar t.ex. 10 timmar 35 minuter under en arbetsdag (10,58 h), borde ersättning för lång dag betalas för den del som överskrider 9 timmar, dvs. 1,58 timmar x 20 procent.

Eller är det så att ersättning bara betalas för hela timmar, i detta fall bara för en timme?

Jag har förstått att ersättning ska betalas för hela den tid som överstiger 9 timmar, dvs. för 1,58 timmar.

Svar:

Arbetstidsersättningar avrundas till närmaste halvtimme vid uträkningen (§ 165 mom. 4). En arbetstagare som arbetar 10 timmar 35 minuter får efter 9 timmar ersättning för lång dag för 1 timme 35 minuter, som avrundas till närmaste halvtimme => 1 timme 30 minuter.

 

Ersättning för lång arbetsdag

Om arbetsdagen överskrider nio timmar och berättigar till ersättning, visst är det alltid också övertidsarbete? Om en arbetstagare arbetar t.ex. 12 timmar under en dag, betalas då ersättning för lång arbetstid för 3 timmar (+ 20 procent) och övertidsersättning för 3 timmar (+ 50 procent)? I hurdana situationen är en lång arbetsdag inte övertidsarbete?

Svar:

Arbetstimmar som tillfälligt överskrider den maximala ordinarie arbetstiden per dygn (nio timmar) är inte övertidsarbete (KyrkTAK § 181 mom. 3) Övertidsarbete uppkommer bara om övertidströskeln för en period överskrids (om övertidströsklar se KyrkTAK § 187/kontorsarbetstid). Som övertidsarbete räknas de arbetstimmar som går över periodens övertidströskel. Om det under en period uppkommer långa arbetsdagar som överskrider nio timmar, betalas ersättning för lång arbetsdag för denna dygnsvisa överskridning oberoende av om arbetstimmarna är övertidsarbete eller inte.