Hyppää sisältöön

Kyrkans avtalssystem

Kyrkans avtalssystem bygger på de kyrkliga arbetsgivarnas och arbetstagarorganisationernas förhandlingar som resulterar i tjänste- eller arbetskollektivavtal om anställningsvillkoren. Också meningsskiljaktigheter om avtalens innehåll och tillämpning avgörs genom förhandlingar mellan parterna.

I förhandlingarna representerar Kyrkans arbetsmarknadsverk Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheter, som är församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, Kyrkostyrelsen och domkapitlen.

Inom ramen för avtalssystemet utvecklas arbetsmarknadsverksamheten och personalförvaltningen även i ett vidare perspektiv. Avtalsparterna ger också rekommendationer i ärenden som inte kan avgöras genom kollektivavtal men för vilka det är ändamålsenligt att tillämpa en så enhetlig personalpolicy som möjligt inom hela kyrkan.

Kyrkans avtalssystem skapades i början av 1975, då lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation trädde i kraft.