Hyppää sisältöön

Cirkulär 2020-2024

 

Cirkulär 2/2024 10.4.2024

Preciseringar angående förhandlingarna om den lokala justeringspotten

Cirkulär 1/2024 30.1.2024

Församlingarna förhandlar om justeringspotten i kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse

 1. Fastställande och användning av lönesumman som reserveras för förhandlingarna om justeringspotten
 2. Fördelning av den lokala justeringspotten och kostnadsberäkning
 3. Förhandlingsprocessen och dess tidtabell i församlingen
 4. Det lokala förhandlingsresultatet meddelas till KyA

Cirkulär 4/2023 19.12.2023

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2024
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2024
 3. Avtal om grupplivförsäkring 2024–2025
 4. Förtroendemannakurser

Cirkulär 3/2023 4.12.2023

Kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse 2024

Cirkulär 2/2023 1.11.2023

Förtroendemannautbildning 2024

Cirkulär 1/2023 6.3.2023

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025


Cirkulär 8/2022 19.12.2022

 1. Förtroendemannautbildning 2023
 2. Avtal om grupplivförsäkring 2023
 3. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2023
 4. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2023

Cirkulär 7/2022 22.6.2022

Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstillägg

Cirkulär 6/2022 15.6.2022

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma anvisningar om ordnandet av ledig tid för tjänsteinnehavare och arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

Cirkulär 5/2022 14.6.2022

Påminnelse om utarbetandet av en jämställdhets- och likabehandlingsplan

Cirkulär 4/2022 26.4.2022

Tillägg till förtroendemannakurserna

Cirkulär 3/2022 1.4.2022

Preciseringar gällande ikraftträdandet av bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024

Cirkulär 2/2022 11.3.2022

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024

Cirkulär 1/2022 31.1.2022

Nya modeller för tjänsteinstruktioner


Cirkulär A9/2021 8.12.2021

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2022
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2022

Cirkulär A8/2021 16.11.2021

 1. Förtroendemannautbildning 2022
 2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2022

Cirkulär A7/2021 14.10.2021

Sammanjämkning av löner för församlingens personal vid en församlingssammanslagning

Cirkulär A6/2021 26.5.2021

Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

Cirkulär A5/2021 28.4.2021

 1. Avtal om grupplivförsäkring 2021‑2022
 2. Ändring av tillämpningsanvisningen för § 88 i KyrkTAK 2020–2022
 3. Tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannautbildningen ändras

Cirkulär A4/2021 30.3.2021

Korrigering till cirkulär A3/2021

Cirkulär A3/2021 25.3.2021

 1. Lönejusteringar 1.5.2021
 2. Att avtala om utbytesledighet
 3. Coronavaccinationer

Cirkulär A2/2021 17.3.2021

Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

Cirkulär A1/2021 7.1.2021

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2021
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2021


Cirkulär A13/2020 9.12.2020

 1. Förtroendemannautbildning 2021
 2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2021
 3. Kirteko-möten 2021

Cirkulär A12/2020 17.11.2020

 1. Maximiantalet arbetstimmar enligt den nya arbetstidslagen
 2. Förkortningen av arbetstiden vid årsskiftet

Cirkulär A11/2020 22.10.2020

Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

Cirkulär A10/2020 22.10.2020

Rekommenderade examina för barnledare

Cirkulär A9/2020 21.10.2020

Kyrkans avtalsparters gemensamma anvisningar om extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid som utfört arbete under en söckenhelg

Cirkulär A8/2020 23.9.2020

Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

Cirkulär A7/2020 18.8.2020

Tidpunkten och arrangemanget för förtroendemannautbildningen har ändrats

Cirkulär A6/2020 1.7.2020

Ändring av tidpunkten/formen för förtroendemannautbildningar

Cirkulär A5/2020 18.6.2020

Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A4/2020 10.6.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022

 1. Allmänt
 2. Lönejusteringar 1.8.2020 och 1.5.2021
 3. Förkortning av arbetstiden från och med 1.1.2021 (timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet slopas)
 4. Nya avtalsbestämmelser som gäller tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid
 5. Vissa andra textändringar

Cirkulär A3/2020 9.3.2020

Kyrkans avtalsparters gemensamma anvisningar för ställningen för tjänsteinnehavare i andligt arbete när arbetstidslagen tillämpas från och med 1.4.2020

Cirkulär A2/2020 14.2.2020

 1. Avtal om grupplivförsäkring 2020
 2. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A1/2020 7.1.2020

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2020