Hyppää sisältöön

Löner, arvoden och ersättningar

Det allmänna lönesystemet

Minimilöner i kravgrupperna; § 22

Kravgrupp

 

Minimilön
1.4.2018

Minimilön
1.4.2019

201 1 531,84 1 547,16
202 1 587,58 1 603,46
301 1 707,28 1 724,35
302 1 766,00 1 783,66
303 1 832,14 1 850,47
401 1 892,17 1 911,09
402 1 963,51 1 983,15
403 2 083,56 2 104,40
501 2 203,61 2 225,64
502 2 322,53 2 345,76
503 2 442,58 2 467,00
601 2 670,19 2 696,89
602 3 155,44 3 187,00
603 3 629,28 3 665,57
701 4 230,93 4 273,24
702 4 952,02 5 001,54
703 5 794,81 5 852,76
704 6 637,61 6 703,99

Timlönesystemet

Timlönesättning; § 33

Lönesättningsgrupp

Grundtimlön
1.4.2018
€/timme
Grundtimlön
1.4.2019
€/timme
T1 10,84 – 12,63 10,84 – 12,63
T2 10,46 – 11,62 10,46 – 11,62
T3   9,41 – 10,60   9,41 – 10,60

Erfarenhetstillägg; § 34

Tid som
berättigar till erfarenhetstillägg
Erfarenhetstilläggets storlek
1.4.2018
€/timme
Erfarenhetstilläggets storlek
1.4.2019
€/timme
2 år 0,53 0,53
4 år 0,96 0,96
6 år 1,33 1,33
8 år 1,73 1,73

Personligt tillägg; § 35

 

1.4.2018
€/timme

1.4.2019
€/timme

Högst 1,04 1,04

Arbetsmiljötillägg; § 36

 

1.4.2018
€/timme

1.4.2019
€/timme

Högst 3,09 3,09

Lönesystemsförsöket för högsta ledningen

Lönesättningsgrupp K för kyrkoherdetjänster

Lönesättningsgrupp K 

1.2.2018
1.4.2019
K 10 3 530,00 – 4 537,43 3 530,00 – 4 537,43
K 20 3 982,85 – 4 991,17 3 982,85 – 4 991,17
K 30 4 436,60 – 5 545,74 4 436,60 – 5 545,74
K 40 4 940,75 – 5 949,07 4 940,75 – 5 949,07
K 50 5 545,74 – 6 554,06 5 545,74 – 6 554,06
K 60 6 150,73 – 7 159,05 6 150,73 – 7 159,05

Lönesättningsgrupp J för ledande tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen

Lönesättningsgrupp J 1.2.2018
1.4.2019
J 10 2 616,36 – 3 620,36 2 616,36 – 3 620,36
J 20 3 218,76 – 4 224,85 3 218,76 – 4 224,85
J 30 3 630,40 – 4 638,26 3 630,40 – 4 638,26
J 40 4 234,93 – 5 243,25 4 234,93 – 5 243,25
J 50 4 789,51 – 5 797,82 4 789,51 – 5 797,82
J 60 5 394,50 – 6 453,23 5 394,50 – 6 453,23
J 70 6 100,32 – 7 159,05 6 100,32 – 7 159,05

Lön för unga och anställda i läroavtalsförhållande

Teologi-, kantors-, ungdomsarbetsledar- och diakonistuderande

Ordinarie lön
1.4.2018
€/mån
Ordinarie lön
1.4.2019
€/mån
1 188,98 – 1 823,50 1 200,87 – 1 841,74

Läroavtal

Ordinarie lön
1.4.2018
€/mån
Ordinarie lön
1.4.2019
€/mån
1 188,75 – 1 400,33 1 200,64 – 1 414,33

Unga säsongarbetare

  1.4.2018
1.4.2019
Ordinarie månadslön 1 142,98 – 1 332,46 1 154,41 – 1 345,78
Timlön 7,07 – 8,23 7,14 – 8,31