Hyppää sisältöön

Löner, arvoden och ersättningar

Det allmänna lönesystemet

Minimilöner i kravgrupperna; § 22

Kravgrupp

Minimilön
1.4.2019

Minimilön
1.8.2020

Minimilön
1.5.2021

201 1 547,16 1 570,37 1 600,21
202 1 603,46 1 627,51 1 658,43
301 1 724,35 1 750,22 1 783,47
302 1 783,66 1 810,41 1 844,81
303 1 850,47 1 878,23 1 913,92
401 1 911,09 1 939,76 1 976,62
402 1 983,15 2 012,90 2 051,15
403 2 104,40 2 135,97 2 176,55
501 2 225,64 2 259,03 2 301,95
502 2 345,76 2 380,95 2 426,19
503 2 467,00 2 504,02 2 551,60
601 2 696,89 2 737,34 2 789,35
602 3 187,00 3 234,81 3 296,27
603 3 665,57 3 720,55 3 791,24
701 4 273,24 4 337,34 4 419,75
702 5 001,54 5 076,56 5 173,01
703 5 852,76 5 940,55 6 053,42
704 6 703,99 6 804,55 6 933,84

 

Timlönesystemet

Timlönesättning; § 33

Lönesättningsgrupp

Grundtimlön
1.4.2019
€/timme
Grundtimlön
1.8.2020
€/timme
Grundtimlön
1.5.2021
€/timme
T1 10,84 – 12,63 10,99­­ – 12,81 11,17 – 13,01
T2 10,46 – 11,62 10,61 – 11,78 10,78 – 11,97
T3   9,41 – 10,60   9,54 – 10,75  9,69 – 10,92

 

Erfarenhetstillägg; § 34

Tid som
berättigar till erfarenhetstillägg
Erfarenhetstilläggets storlek
1.4.2019
€/timme
Erfarenhetstilläggets storlek
1.8.2020
€/timme
Erfarenhetstilläggets storlek
1.5.2021
€/timme
2 år 0,53 0,54 0,55
4 år 0,96 0,97 0,99
6 år 1,33 1,35 1,37
8 år 1,73 1,75 1,78

 

Personligt tillägg; § 35

 

1.4.2019
€/timme

1.8.2020
€/timme

1.5.2021
€/timme
Högst 1,04 1,05 1,07

 

Arbetsmiljötillägg; § 36

 

1.4.2019
€/timme

1.8.2020
€/timme

1.5.2021
€/timme
Högst 3,09 3,13 3,18

 

Lönesystemsförsöket för högsta ledningen

Lönesättningsgrupp K för kyrkoherdetjänster

Lönesättningsgrupp K 1.4.2019
1.8.2020
1.5.2021
K 10 3 530,00 – 4 537,43 3 579,42 - 4 600,95 3 636,69 - 4 674,57
K 20 3 982,85 – 4 991,17 4 038,61 - 5 061,05 4 103,23 - 5 142,03
K 30 4 436,60 – 5 545,74 4 498,71 - 5 623,38 4 570,69 - 5 713,35
K 40 4 940,75 – 5 949,07 5 009,92 - 6 032,36 5 090,08 - 6 128,88
K 50 5 545,74 – 6 554,06 5 623,38 - 6 645,82 5 713,35 - 6 752,15
K 60 6 150,73 – 7 159,05 6 236,84 - 7 259,28 6 336,63 - 7 375,43

 

Lönesättningsgrupp J för ledande tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen

Lönesättningsgrupp J 1.4.2019
1.8.2020
1.5.2021
J 10 2 616,36 – 3 620,36 2 652,99 - 3 671,05 2 695,44 - 3 729,79
J 20 3 218,76 – 4 224,85 3 263,82 - 4 284,00 3 316,04 - 4 352,54
J 30 3 630,40 – 4 638,26 3 681,23 - 4 703,20 3 740,13 - 4 778,45
J 40 4 234,93 – 5 243,25 4 294,22 - 5 316,66 4 362,93 - 5 401,73
J 50 4 789,51 – 5 797,82 4 856,56 - 5 878,99 4 934,26 - 5 973,05
J 60 5 394,50 – 6 453,23 5 470,02 - 6 543,58 5 557,54 - 6 648,28
J 70 6 100,32 – 7 159,05 6 185,72 - 7 259,28 6 284,69 - 7 375,43

 

Lön för unga och anställda i läroavtalsförhållande

Teologi-, kantors-, ungdomsarbetsledar- och diakonistuderande

Ordinarie lön
1.4.2019
€/mån
Ordinarie lön
1.8.2020
€/mån
Ordinarie lön
1.5.2021
€/mån
1 200,87 – 1 841,74 1 217,68 – 1 867,52 1 237,16 – 1 897,40

 

Läroavtal

Ordinarie lön
1.4.2019
€/mån
Ordinarie lön
1.8.2020
€/mån
Ordinarie lön
1.5.2021
€/mån
1 200,64 – 1 414,33 1 217,45 – 1 434,13 1 236,93 – 1 457,08

 

Unga säsongarbetare

  1.4.2019
1.8.2020
1.5.2021
Ordinarie
månadslön
1 154,41 – 1 345,78 1 170,57 – 1 364,62 1 189,30 – 1 386,45
Timlön 7,14 – 8,31 7,24 – 8,43 7,36 – 8,56