Hyppää sisältöön

KyrkTAK 2020–2022

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 är i kraft 1.4.2020 - 28.2.2022. 

Bestämmelserna i avtalet gäller tjänster, tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande (nedan arbetstagare). Om det i en bestämmelse inte uttryckligen anges vilken av dessa kategorier den gäller, ska den tillämpas på både tjänsteinnehavare och arbetstagare. Bestämmelser som endast gäller tjänsteinnehavare har märkts med TKA och bestämmelser som endast gäller arbetstagare med AKA.

Avtalets delar

KyrkTAK är indelat i delarna I–VII enligt ämnesområde. Varje del har en inledning som presenterar innehållet i huvuddrag.

Del I Allmänna bestämmelser om anställningar
Del II Löner
Del III Frånvaro och lön under frånvaro
Del IV Semester
Del V Ersättningar
Del VI Arbetstid
Del VII Förmåner för vissa personalrepresentanter

Bilagorna 1–4 ingår som delar i KyrkTAK och bilagorna 5-19 utgör separata tjänste- och/eller arbetskollektivavtal och rekommendationer.

Andra bestämmelser som gäller kyrkans tjänsteinnehavare och arbetstagare

Allmänna bestämmelser om tjänsteinnehavare finns även i kyrkolagen (1054/1993) och kyrkoordningen (1055/1993). Allmänna bestämmelser om arbetstagare finns i arbetsavtalslagen (55/2001). Arbetsavtalslagen samt bestämmelserna om tjänsteinnehavare i kyrkolagen och kyrkoordningen (5 och 6 kap.) finns på adressen www.finlex.fi.

Den viktigaste lagstiftningen som gäller personalförvaltningen