Hyppää sisältöön

Personalärenden vid församlingssammanslagningar

Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna har för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna utarbetat en gemensam allmän anvisning om de arrangemang som gäller personalens ställning vid församlingssammanslagningar. Anvisningen behandlar överföringen av personal till en ny församling och hur personalens löner ska sammanjämkas.

Sammanjämkning av löner för församlingens personal vid en församlingssammanslagning

 

Ytterligare information kan begäras per e-post på adressen kit@evl.fi