Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverks tjänster till församlingarna

Kyrkans arbetsmarknadsverk (KyA) företräder församlingarna i förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal och avtalar om personalens anställningsvillkor samt bevakar även i övrigt församlingarnas intressen i arbetsmarknadsfrågor. För församlingarna syns detta till exempel som avtalsbestämmelser i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK).

Kyrkans arbetsmarknadsverk tillhandahåller flera tjänster för församlingsarbetsgivarna:

Nyhetsbrev och cirkulär

Kyrkans arbetsmarknadsverks elektroniska nyhetsbrev ger information om aktuella frågor och cirkulären tar upp avtals- och arbetsmarknadsfrågor. Nyhetsbreven (på finska).

Beställ nyhetsbrevet (på finska)

Rådgivning

Kyrkans arbetsmarknadsverk ger rådgivning per telefon och e-post i frågor som rör tjänste- och arbetskollektivavtalen samt personalfrågor. Frågor via e-post skickas på adressen kit@evl.fi.

Telefonrådgivningen finns på numret 09 1802 442. 

Vanliga frågor

Svaren på församlingarnas vanligaste frågor finns samlade enligt teman under delen Anställning. Frågorna och svaren kompletteras och publiceras i takt med att nytt material sammanställs.

Utbildning

Kyrkans arbetsmarknadsverk ordnar utbildningstillfällen om avtals- och personalfrågor. Arbetarskyddsutbildningarna genomförs tillsammans med Arbetarskyddscentralen. Information om utbildningarna.

Information om kommande utbildningar som Kyrkans arbetsmarknadsverk ordnar.

På adressen kit@evl.fi kan man tipsa om utbildning som önskas. Inom ramen för Arbetsmarknadsverkets personalresurser kan vi också ordna skräddarsydd utbildning för tjänsteinnehavare och förmän som företräder församlingarna som arbetsgivare.

Statistik

För kostnadsberäkningen av avtals- och förhandlingsverksamheten samlar man årligen in uppgifter om personalen. Utifrån uppgifterna görs också personalstatistik per församling och stift. Statistik gällande personalens antal och löner finns på sidorna Statistik och koder och Kyrkans statistikÖppna länk i ny flik.

Kyrkans arbetsmarknadsverk utreder församlingarnas verksamhet och arbetsklimat med hjälp av separata enkäter (webropolenkäter). Vi informerar om enkätresultaten på våra webbsidor samt i nyhetsbreven och cirkulären.

Övriga tjänster

  • Avtal enligt KyrkTAK
  • Blankettmallar (bl.a. arbetsavtal, utbildningsplan, meddelande om permittering, varning)