Hyppää sisältöön

Unga och arbetstagare i läroavtalsförhållande

På lönerna för unga (säsongsarbetare och studerande) och arbetstagare i läroavtalsförhållande kan man i stället för Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 tillämpa Arbetskollektivavtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal (bilaga 5). Lönesättningarna i avtalet kan tillämpas endast på sådana arbetstagare och befattningar som avses i avtalet. Avtalet kan inte tillämpas på tjänsteförhållanden.

Avtalet inkluderar lönesättningar som i fråga om tillämpning och nivå avviker från bestämmelserna i kyrkans allmänna lönesystem och timlönesystem.

Avtal om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal, KyrkTAK 2020–2022, Bilaga 5

Löner, arvoden och ersättningar i euro enligt KyrkTAK 2020–2022


Se även Sommarjobb för unga