Hyppää sisältöön

Semesterpenning

Semesterpenningens storlek, om arbetstagaren är permitterad i mars

Om en arbetstagare är permitterad i mars, beräknas semesterpenningen enligt full normal lön för mars eller enligt den verkliga lönen efter permitteringen?

I KyrkTAK § 106 mom. 2 konstateras ”Om ett oavlönat avbrott i tjänstgöringen/arbetet infaller under mars månad eller om marslönen är nedsatt till följd av tjänst-/arbetsledighet på grund av sjukdom ...”.

Svar:

Semesterpenning betalas enligt den fulla kalkylmässiga lönen för mars och inte enligt den på grund av permitteringen nedsatta lönen.